Vraag

In verband met de beperkte beschikbaarheid van zoet (geschikt) water om te gebruiken voor irrigatie in de biologische teelt is ons gevraagd mee te denken voor een passende oplossing.

Aanpak

Coƶrdinatie, projectvoorbereiding en uitvoering voor het graven van een wateropslag bassin, met aanbrengen van de folie en aanleg van leidingen en pompputten voor opvang van het regenwater vanaf erfverharding en het dak van de gebouwen.

Resultaat

Het resultaat is een wateropslag bassin van 10.000 m3 waarmee de biologische teelt d.m.v. een haspelberegening of d.m.v. druppelbevloeiing van water kan worden voorzien.