Vraag

Fruitteeltbedrijf Boonman Family Farm is gevestigd in het Zeeuwse Oudelande. De bodem in deze regio bevat veel ijzer. Dit zorgt voor een hoog ijzergehalte in het grondwater. Het effect hiervan was merkbaar in de boomgaard van Boonman Family Farm. Door het ijzer in het water vertoonden de druppelslangen en sproeiers, die gebruikt worden om de boomgaard van voldoende water te voorzien, slijtage. Dit zorgde voor hoge onderhoudskosten en een minder betrouwbaar irrigatiesysteem. Aan ons de vraag om een oplossing te bieden om verdere slijtage en verstoppingen te voorkomen.

Aanpak

Ons advies was om een ontijzeringsinstallatie te plaatsen in combinatie met een silo. In de silo wordt het gezuiverde water opgeslagen. Meeuwse werkte tijdens dit project samen met Remon: een specialist in ontijzeringsinstallaties. Remon verzorgde de levering en montage van de ontijzeringsinstallatie. Tegelijkertijd plaatsten onze specialisten de silo. Door gebruik te maken van elkaars expertise zorgden we voor een vlotte oplevering van het project.

"Het was fijn om met Meeuwse Goes samen te werken. Vooral de korte lijnen waren prettig. Door het goede advies van de specialisten van Meeuwse hebben we inmiddels 'gratis' schoon water uit de drain. De verwachting is dat de installatie hierdoor op langere termijn zelfs duurzaam en kostenbesparend wordt!" Frank Boonman, eigenaar Boonman Family Farm

Resultaat

De plaatsing van de ontijzeringsinstallatie en de silo is een unieke combinatie van ontijzering en wateropslag. Boonman Family Farm is nu verzekerd van gezuiverd water. Op deze manier is er altijd voldoende schoon water beschikbaar voor de irrigatie van de boomgaard. Een mooi resultaat!